Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2017

zoozia
4051 7302 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viaoll oll
zoozia
zoozia
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
9843 b518 500
Reposted fromwestwood westwood viakrainakredek krainakredek
zoozia
Na pozór wszystko gra. Uśmiecham się tak, jak jest to ogólnie przyjęte, nie za szeroko, nie za wąsko. Tak w sam raz. Jestem zawsze pogodny i uprzejmy dla wszystkich. Ludzie szanują mnie za to. Tylko wewnątrz cichy głosik krzyczy kurwa mać!
— Gustaw Padruski - Danse makabre
zoozia
4064 6834 500
zoozia
4146 5f7e 500
nie ma co drążyc
Reposted fromhiroshima2 hiroshima2 vialaluna laluna
zoozia
1588 04df 500
Reposted fromadzix69 adzix69 viaikari ikari
zoozia
7967 c440
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaikari ikari
zoozia
Każdy człowiek ma zalety i wady, któż o tem nie wie? Mają wady i zalety dziewczynki, mają i chłopcy. — A trzeba się porozumieć ze sobą, szanować, wybaczać i lubieć.
— Janusz Korczak
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viacytaty cytaty
zoozia
7143 f838
M. Świetlicki
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
2978 d1c0 500
Reposted fromfukuku3 fukuku3 vialaluna laluna
zoozia
7260 4a9c 500
Reposted fromCarbonMonoxide CarbonMonoxide vialaluna laluna
zoozia
4242 3c3e 500
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome vialaluna laluna

April 18 2017

2955 657c 500
Reposted fromfirstofallhowdare firstofallhowdare viaikari ikari
0055 481e
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viaikari ikari
zoozia
tiny panther
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaikari ikari
9093 4f6f 500

introvertproblems:

Credit @Thebeehive

Reposted fromviolette-endivien violette-endivien viaoll oll
zoozia
2329 8bee
Reposted fromtfu tfu viaoll oll
zoozia
6588 efb7 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl