Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 05 2016

zoozia
5583 61fa
Reposted frommartynkowa martynkowa viainspirations inspirations
zoozia
I nie urodziłem się wielkim, potężnym dębem, gonną olchą. I nie urodziłem się niczym innym, tylko tym, czym jestem. I nie urodziłem się z pozorami. Tylko z nerwami. Z nerwami tuż pod cieniutką skórką.
— Edward Stachura
zoozia
3213 7b5e 500
Reposted fromczajnikq czajnikq viaStoneColdSober StoneColdSober
zoozia
Zawsze odchodził, kiedy czuł się niezręcznie i się nie przywiązywał, a jak na złość inni przywiązywali się do niego.
Chciał być sam, bo lubił, a jednocześnie potrzebował kogoś, z kim by mógł tak milczeć i się szwendać.
Odchodził, a i tak wracał.
— o Włóczykiju
Reposted fromhostium hostium viaStoneColdSober StoneColdSober
zoozia
5887 7239
the observer
Reposted fromStonerr Stonerr viaportretintymny portretintymny
zoozia
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy; żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój. 
Reposted fromSowaSowa SowaSowa viasatyra satyra
zoozia
7846 21d7 500
Reposted fromreksi0 reksi0 vialexi lexi
zoozia
0792 4823
Reposted frommartynkowa martynkowa vialaluna laluna
zoozia
To, co teraz wydaje ci się trudne, pewnego dnia będzie rozgrzewką.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaluna laluna
zoozia
6673 64a0
Reposted fromdreptak dreptak vialaluna laluna
zoozia

Zapamiętaj. Nigdy w siebie nie wątpić.

— House M.D.
Reposted fromsmaller smaller vialaluna laluna
zoozia
(...) zaufanie do siebie. To jeden z największych życiowych kapitałów: ufać sobie, dam radę.
- A jak nie?
- Dam.
- A jak nie?
- Dam.
- A jak upadnę?
- To się podniosę.
- A jak się nie podniosę?
- To sobie poleżę.
— Jacek Walkiewicz, "Pełna moc życia"
Reposted fromrainbowside rainbowside viacytaty cytaty
zoozia
Jak się masz?
A jak wyglądam?
Nie najlepiej.
Czuję się gorzej. 
— James Frey
Reposted fromlumincescence lumincescence vialaluna laluna
zoozia

August 04 2016

zoozia
2637 0990
my story.
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaoll oll
zoozia
cassandras diet
Reposted fromsouping souping vialexi lexi
zoozia
9406 55b6
Reposted fromQualinestii Qualinestii vialexi lexi
zoozia
Reposted frompjoter pjoter vialexi lexi
zoozia
5632 c206 500
M. Musierowicz „Szósta klepka
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viapapaja papaja
zoozia
6913 a301 500
London
Reposted frommidwife midwife viaquotes quotes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl